h

Bus 39 moet snel weer door Heerlen rijden

22 december 2010

Bus 39 moet snel weer door Heerlen rijden

Op vrijdag 17 december overhandigde bewoners van de Heerlense wijk Eikenderveld 600 handtekeningen voor het open houden van buslijn 39. Diezelfde vrijdag namen Provinciale Staten een motie aan waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om buslijn 39 weer te laten rijden. Ondanks de toezeggingen van gedeputeerde Kersten om alles op alles te zetten om de lijn open te houden, gaat dit volgens de gedeputeerde niet lukken.

De SP in Provinciale Staten heeft inmiddels om opheldering gevraagd. “Wat zijn 600 handtekeningen en een motie van de Heerlense raad en Provinciale Staten waard als de provincie toch geen zaken kan doen met Veolia?” Aldus SP Statenlid Edwin Bus.

In een mail aan de actievoerders laat een woordvoerder van de gedeputeerde weten dat er binnen de dienstregeling van Veolia geen ruimte meer is voor lijn 39. Daarnaast zouden er geen bussen meer zijn en kunnen de roosters van de chauffeurs niet gewijzigd worden.

“Een vreemde zaak.” Vindt Edwin Bus. “Bij stremmingen op de Heuvellandlijn en de Maaslijn zet Veolia geregeld extra bussen in. Ook dan moet het bedrijf flexibel omgaan met materieel en personeel. Daarnaast komt het geregeld voor dat Veolia tussentijds de dienstregeling wijzigt. Blijkbaar wordt het voor Veolia steeds moeilijker om indien nodig extra ritten te rijden of de dienstregeling te wijzigen. Dit is zorgelijk. Wij willen daarom van het provinciebestuur weten wat hier aan wordt gedaan."

U bent hier