h

SP stemt voor de nota's Ruimtelijke Ordening en Landschap

20 december 2009

SP stemt voor de nota's Ruimtelijke Ordening en Landschap

De Statenfractie van de SP heeft voor de nota's gestemd die gaan over Ruimtelijke Ordening en Landschap.
De nota's geven een beter beleid dan voorheen en belangrijk is ook dat ze overzichtelijker zijn geworden.Toch liet SPstatenlid Peter Visser een stevig kritisch geluid horen.

"De nota's zijn goed opgesteld, de beleidsvoorstellen zijn in orde maar het grote probleem is dat de uitvoering van deze beleidsvoornemens niet goed zijn. Er wordt in de praktijk regelmatig afgeweken van het beleid
of het beleid wordt niet uitgevoerd zoals het hoort. Een ander probleem is, dat vaak wijzigingsvoorstellen op het voorgenomen beleid al op de plank klaar liggen voordat de Provinciale Staten dit goedgekeurd hebben." Aldus Peter Visser.

De Zuidelijke Rekenkamer, die ook voor Limburg werkt, heeft in haar rapport december 2009 op het gebied van 'natuurcompensatie' vernietigend uitgehaald naar de provincie en gemeentes. "Heel kort samen gevat: Wat op
papier staat krijgt een dikke voldoende maar in de praktijk is vaak niks hiervan terug te vinden." Aldus Peter Visser
De komende maanden staat dit rapport op de agenda

U bent hier