h

Eindelijk actie tegen bijensterfte

23 december 2009

Eindelijk actie tegen bijensterfte

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben eindelijk besloten om iets te ondernemen tegen de bijensterfte ter ondersteuning van imkers. De provincie is van plan om, waar bomen geplant moeten worden, hiervoor
lindebomen in te zetten. Linde is een boom met veel voedsel voor bijen in een tijd dat ze dit hard nodig hebben.

De SP fractie pleitte voor maatregelen tegen de bijensterfte. SP Statenlid Peter Visser: "Helaas zonder resultaat. Nadat het CDA een paar weken geleden ongeveer dezelfde vragen stelde werd het provinciebestuur ineens wakker. Helaas is er anderhalf jaar tijd voor nodig geweest om tot actie over te gaan."

De SP fractie pleitte anderhalf jaar geleden overigens voor effectievere maatregelen zoals ze ook in de Belgische provincie Limburg ondernomen worden waarbij o.a. veel meer ingezet wordt op permanente bloemenrijke akkers en weiden. In België vindt veel meer ondersteuning voor imkers plaats. "Nederlands Limburg moet hier een voorbeeld aan nemen." Aldus Peter Visser.

U bent hier