h

PvdA en VVD rollen rode loper uit voor CDA

4 april 2003

PvdA en VVD rollen rode loper uit voor CDA

Edwin Bus, SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Limburg, heeft weinig vertrouwen in het beleid van het nieuwe provinciebestuur. Tekenend vindt hij het vandaag gemelde bericht, dat de beoogde coalitiepartijen (CDA, PvdA en VVD) 'overeenstemming bereikt hebben over het aantal gedeputeerden'. Bus: 'Geen woord over het te voeren beleid dus. Blijkbaar is het aantal zetels in het college van GS en de bemensing van die zetels het belangrijkst.'

Bus vindt het tevens belachelijk, dat het aantal gedeputeerden, waarvan aanvankelijk gezegd werd dat een aantal van 5 voldoende was om als college goed te kunnen functioneren, toch weer is verhoogd tot 5,5: 'Deze halve gedeputeerde extra zal de belastingbetaler circa 100.000 Euro per jaar gaan kosten.' De PvdA heeft zwaar moeten vechten om in het beoogde college 'anderhalve' gedeputeerde te mogen leveren. 'En de VVD, verliezer van de Statenverkiezingen en waarvan tijdens de coalitieonderhandelingen nog niets is vernomen, is kennelijk maar wat blij dat ze ook mag aanschuiven,' stelt Edwin Bus. 'Het CDA zal de gunsten die ze de PvdA en de VVD heeft verleend ongetwijfeld gaan uitbuiten, wanneer straks het te voeren beleid ter sprake komt. Met andere woorden: de PvdA en VVD hebben door hun optreden tot nu toe in de coalitieonderhandelingen de weg vrij gemaakt om het CDA-programma de komende vier jaar uit te gaan voeren,' aldus de SP-fractievoorzitter

U bent hier