h

SP verdubbelt in Provincie en Eerste Kamer

3 maart 2003

SP verdubbelt in Provincie en Eerste Kamer

Bij de provinciale staten verkiezingen (en daarmee ook indirect de Eerste Kamer) is de SP gegroeid van twee naar vier zetels in Limburg. Hierdoor is de SP nu de grootste oppositiepartij in de provincie geworden.

De stijgende populariteit van de SP bij de kiezers is ook bij de statenverkiezingen van 11 maart doorgezet. In alle provincies samen groeide de SP van 19 naar 39 statenzetels, wat in mei zal resulteren in een groei van 2 naar 4 zetels in de Eerste Kamer. Zoals bekend wordt de Eerste Kamer gekozen door de statenleden.

Het doorzetten van de stijgende lijn bij de Tweede Kamerverkiezingen is niet helemaal vanzelfsprekend.
De statenverkiezingen kennen immers een dramatisch lage opkomst, zeker in de grotere steden en de wijken waar de SP traditioneel veel stemmen haalt. Sommige Heerlense wijken kenden een opkomst van tussen 20 en 25 %. En anderzijds komt de achterban van het CDA in de kleinere dorpen bij zulke verkiezingen heel trouw opdagen. Des te beter is het dat de SP onder degenen die wel naar de stembus kwamen veel meer stemmen wist te behalen. Het aantal SP-stemmers in Heerlen liep overigens iets terug, van 16 % in 1999 naar 15 % nu. Dat komt blijkbaar doordat de SP in 1999 met Peter van Zutphen als plaatselijk heel bekende lijsttrekker in Heerlen ver boven het gemiddelde scoorde, en nu met de (nog) minder bekende lijsttrekker Edwin Bus iets meer naar het gemiddelde terugging. Precies dezelfde effecten zijn ook bij andere partijen zichtbaar, waar het opkomen of wegvallen van bekende plaatselijke figuren geleid heeft tot plaatselijke uitslagen die helemaal afwijken van de Limburgse trend.

SP grootste oppositiepartij
De groei van de SP was des te opvallender omdat niet alleen regeringspartij VVD (van 12 naar 9) maar ook alle andere oppositie-partijen in de staten zwaar verloren. De Partij Nieuw Limburg van 6 naar 2, GroenLinks van 5 naar 3, D66 van 3 naar 2. De LPF had met veel bombarie aangekondigd 6 statenzetels te zullen halen, maar dat werd er maar 1. Het gevolg is dat de SP met 4 zetels de grootste Limburgse oppositiepartij is geworden, en fractievoorzitter Edwin Bus daarmee vooralsnog "oppositieleider" in de staten., in ieder geval zolang de VVD nog regeringspartij blijft. Gezien het (wan-)beleid van de provincie zal een stevige oppositie ook de komende jaren hard nodig zijn. Edwin Bus heeft in ieder geval laten weten dat voorwaarde voor een linksere en meer sociale koers van de provincie is dat de VVD uit het College vertrekt. Dit temeer omdat deze partij ook nog eens zwaar door de kiezer is afgestraft. Op grond van de verkiezingsuitslag en de wens van de SP voor een zo links mogelijke "provincieregering" bepleit de SP een college van CDA en PvdA. Met name de PvdA zal haar mooie woorden van voor de verkiezingen moeten vertalen in een koerswending van het provinciebestuur na de verkiezingen, nu zij zo duidelijk is gegroeid. De SP zal de PvdA daar op aanspreken. Echter de ervaring met de provinciale PvdA doet het ergste vrezen, zodat de SP als oppositiepartij flink wat te doen zal hebben.

Peter Crombach uit Voerendaal voor de SP in de staten
Van de vier voor de SP gekozen leden van Provinciale Staten heeft lijsttrekker Edwin Bus uit Heerlen al vier jaar statenervaring. Zoals bekend woont Edwin op de Molenberg, en werkt hij bij het CBS. De tweede is Robert Janssen uit Gennep. Hij is journalist voor De Tribune, aandachtige lezers van het SP-blad zullen zijn naam geregeld bij artikelen hebben zien staan. Het derde SP-statenlid is Leny Eijssen uit Maastricht. Zij is actief in het Comité Vrouwen in de Bijstand in Maastricht. De laatste verkozene voor de SP is Peter Crombach uit Voerendaal. Hij werkt momenteel als dichter en beeldend kunstenaar, en heeft voorheen lang in de verpleeghuiszorg gewerkt. Peter is al heel lang SP-lid, en ook actief bij de activiteiten die de SP de laatste tijd heeft ondernomen in Voerendaal, dat zoals bekend onder de SP-afdeling Heerlen valt We wensen de nieuwe fractie, en uiteraard in het bijzonder de beide statenleden die lid zijn van de Heerlense SP-afdeling, heel veel succes toe in de komende 4 jaar

U bent hier