h

Stem voor een beter spoor

De SP komt in actie voor een betere Maaslijn. De treinen zijn te vol, er
zijn te weinig zitplaatsen, de route duurt te lang en de
overstap-mogelijkheden zijn matig.

Een dubbelspoor en elektrische bovenleidingen maken het mogelijk om
meer treinen op het traject te laten rijden. Daarnaast kan er een
intercityverbinding komen met betere aansluitingen naar het noorden en
het zuiden. Deze actie is belangrijk voor Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland. Vele forensen en studenten maken gebruik van deze lijn.
Daarom zijn we een petitie gestart die ruim 600 handtekeningen heeft opgeleverd die zijn aangeboden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen. 

U bent hier