h

Gedeputeerden

Daan Prevoo

Gedeputeerde

06-20491210

Gedeputeerde met portefeuille Energie, Asbestsanering, Duurzaamheid, Mijnschade en Mijnwater, Volkshuisvesting/Wonen, Demografie, Waterveiligheid, Waterketenbeleid/Waterschappen, Handhaving Ontgrondingen

Marleen van Rijnsbergen

Gedeputeerde

Gedeputeerde met portefeuille Sociale agenda en zorg, Arbeidsmarkt, Burgerparticipatie, Leefbaarheid & Sociale veiligheid, Monitoring 3 decentralisaties, Financieel toezicht gemeenten

U bent hier