h

Provinciale Statenfractie SP

 

Bram Schaminee

Fractievoorzitter

06-20652043

Woordvoerder Mobiliteit en Landbouw

Bianca Lauvenberg - Evers

Statenlid

06-27355999

Woordvoerder Financiën, Economische zaken en Bestuur

Edwin Bus

Statenlid

045-5424196

Woordvoerder Financiën, Economische zaken en Bestuur

Math Voncken

Statenlid

06-27203228

Woordvoerder Cultuur en Samenleving

Huub Quaedflieg

Statenlid

06-14563488

Woordvoerder Mobiliteit en Duurzaamheid

Yolanda Claessens

Statenlid

045-5724423

06-25104337

Woordvoerder Ruimte, Landbouw, Natuur en Samenleving

Chris Schilders

Statenlid

06-10531582

Woordvoerder Cultuur en Samenleving

John Kusters

Statenlid

06-48968651

Woordvoerder Mobiliteit en Duurzaamheid

Joep Gielens

Fractiemedewerker

06-51954619

U bent hier