SP Limburg

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN AEGON

13-09-2014De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse Statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

› Lees verder

SP: 'Bosbeheer in handen gemeenten laten'

10-09-2014(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement is verbaasd dat de provincie heeft gekozen voor een particulier bedrijf om 250 hectare bos te beheren. In schriftelijke vragen vraagt de partij om opheldering.

De SP vindt dat de provincie zoveel mogelijk moet samenwerken met gemeenten die over een sociaal werkbedrijf met groenafdelingen beschikken. Want zo kunnen zoveel mogelijk banen worden behouden of nieuwe gecreëerd, aldus de oppositiepartij.

› Lees verder

SP: 'goede, onafhankelijke journalistiek Limburg verzekerd'

22-06-2014(Bron: L1) "Dit is een goede deal. De rol van goede, onafhankelijke journalistiek in onze samenleving is er veilig mee gesteld." Dat zegt fractievoorzitter Daan Prevoo van de SP in het Limburgs Parlement naar aanleiding van de media-deal die zijn partij heeft gesloten met het provinciebestuur.

› Lees verder

Voorjaarsnota 2014: “waar blijven de resultaten?”

20-06-2014Vandaag voerden Provinciale Staten debat over de Voorjaarsnota, een tussentijds overzicht van de lopende plannen van de begroting van het vorige jaar. De SP zette tijdens de behandeling in op concrete resultaten. Het mag wat de SP betreft niet zo zijn dat er voor vele miljoenen euro’s aan beleid wordt gemaakt, maar dat de resultaten daarvan niet meetbaar zijn. Toch moet de SP-fractie keer op keer de grootste moeite doen om cijfers over bijvoorbeeld gerealiseerde werkgelegenheid boven tafel te krijgen.

› Lees verder

SP bepleit oprichting provinciaal mediafonds voor steun MGL

14-06-2014Naar aanleiding van het afketsen van een provinciale garantstelling voor de overname van Media Groep Limburg (MGL) door de Belgische Uitgever Concentra, wil de Statenfractie van de SP de helpende hand reiken aan gedeputeerde Koopmans (CDA) en Van Dijk (PvdA). Om te voorkomen dat de belangrijkste onafhankelijke media in Limburg zoals de Limburgse dagbladen, publieke omroep L1 en lokale omroepen, ten prooi vallen aan commerciële belangen stelt de SP voor een Provinciaal Mediafonds op te richten. Dit fonds zou een oplossing kunnen bieden om een meerderheid te vinden voor provinciale steun bij de overname.

› Lees verder

SP wil tussentijdse controle op provinciale graaiersregeling

12-06-2014De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie een tussentijdse controle uitvoert op het salaris en ontslagvergoedingen van bestuurders bij organisaties die door de provincie worden gesubsidieerd. Aanleiding hiervoor is de salarisverhoging van enkele bestuurders van de Zorggroep, die ondanks ingrijpende bezuinigingen en vele ontslagen bij de zorgorganisatie toch deze salarisverhoging kregen. De SP heeft het provinciebestuur per brief opgeroepen om een tussentijdse controle uit te voeren en Provinciale Staten hierover te informeren. De SP wijst daarbij op het feit dat publieke en semi-publieke instellingen verplicht zijn salarisgegevens en ontslagvergoedingen openbaar te maken.

› Lees verder

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2015

02-06-2014De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen Limburg van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Limburg kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2014 melden bij de kandidatencommissie. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling schriftelijk duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen naar limburg@sp.nl ter attentie van de Kandidatencommissie Provincie Limburg.

› Lees verder

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

19-05-2014De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

› Lees verder

Eijssen geïnstalleerd als nieuw SP-Statenlid

16-05-2014(Bron: L1) Leny Eijssen is geïnstalleerd als nieuw statenlid voor de SP. Zij volgt Ben Rewinkel op. Die stopt als Statenlid omdat hij onlangs wethouder in Landgraaf is geworden. Formeel zijn beide functies verenigbaar. Maar volgens Rewinkel zou toch op diverse momenten de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan.

Leny Eijssen was eerder Statenlid van 2003 tot 2011. Van 2006 tot maart 2014 was zij fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Maastricht. Bij de verkiezingen in maart stelde zij zich niet meer herkiesbaar.

› Lees verder

Programma van Eisen Openbaar Vervoer vastgesteld

16-05-2014Op 25 april is tijdens een vergadering van Provinciale Staten het ‘Programma van Eisen’ vastgesteld voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer (OV). Hierin zijn een hele reeks voorwaarden opgenomen voor het OV in Limburg. Het contract met Veolia, de huidige vervoerder, loopt af per december 2016. Om een nieuwe vervoerder tijd te geven om zich voor te bereiden gaat de inschrijving van bedrijven nu al gebeuren. De SP had liever gezien dat de provincie een eigen vervoersbedrijf zou starten. Helaas staan we hierin alleen, ondanks dat we het regelmatig aankaarten.

› Lees verder

Pagina's