SP Limburg

Declaraties moeten transparant zijn

01-07-2015In een artikel in Dagblad de Limburger van 1 juli wordt ingegaan op de declaratieregels voor bestuurders van de provincie. Daarin staat dat de provincie voortaan declaraties censureert uit angst voor nieuwe affaires. Het gaat hierbij om een aanpassing van de regels die nog door het vorige college is gedaan, na de affaire rondom Mark Verheijen. De SP is hierover altijd heel helder geweest. Declaraties moeten transparant zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de bestuurders zich aan de regels houden. Daarnaast vindt de SP dat bestuurders zich sober moeten opstellen als ze gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Het gaat immers om publiek geld en daarmee moet zuinig worden omgegaan.

› Lees verder

SP wil ingrijpen bij jeugdzorg

29-06-2015De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie actief moet ingrijpen bij gemeenten waar het mis gaat met de opvang van kinderen met psychische problemen.

De coalitiepartij reageert in schriftelijke vragen op een onderzoek van de GGZ Nederland. Volgens dat onderzoek moeten dergelijke kinderen steeds langer wachten op hulp.
Van de instellingen die psychische hulp bieden aan kinderen heeft 20 procent langere wachtlijsten dan vorig jaar. En de verwachting is dat die nog verder groeit, aldus het onderzoek.

› Lees verder

Traffic Informers blijven bestaan

29-06-2015Het project waarbij voor het leven getekende verkeersslachtoffers hun verhaal vertellen aan middelbare scholieren, is gered en blijft bestaan.

› Lees verder

Traffic Informers behouden voor Limburg

21-06-2015Het project Traffic Informers blijft behouden voor Limburg. Voor dit project vertellen verkeersslachtoffers, die voor hun leven zijn getekend, hun verhaal aan scholieren. In het afgelopen maart verschenen evaluatierapport van het verkeersveiligheidsproject stond vermeld dat Gedeputeerde Staten er mee wilde stoppen na 2015. Dit ondanks dat het project juist ontzettend succesvol is. Reden voor Statenlid Bianca Evers om namens de SP samen met de VVD in de Statenvergadering van 19 juni een motie in te dienen voor behoud van het project. Deze kreeg de volledige steun van Provinciale Staten.

› Lees verder

OV-concessie Limburg: Marktwerking heeft gefaald

19-06-2015De Limburgse OV-concessie is uitgelopen op een drama. Abellio ging via de NS en een corrupte voormalig bestuurder van Veolia alle perken te buiten om verzekerd te zijn van een opdracht ter waarde van miljoenen euro’s. Juristen gaan er nu met de buit vandoor, de reizigers hebben het nakijken. De marktwerking in het openbaar vervoer heeft gefaald.

› Lees verder

Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijnwaterschade

18-06-2015De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee miljoen euro gaat beheren. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

› Lees verder

SP stelt vragen over aanpak ganzenoverlast

20-05-2015Tot voor kort stond EU-wetgeving de vergassing van ganzen niet toe. Per 1 juni van dit jaar komt daar echter verandering in en mag CO2 gebruikt worden om ganzen te doden. De maatregel is vooral genomen om schade aan de landbouw te voorkomen. De SP wil onder andere van het College van Gedeputeerde Staten weten of er gekeken wordt naar diervriendelijke alternatieven.  

› Lees verder

‘Zet turbo op ontwikkeling duurzame energie’

16-05-2015Kansen genoeg in Limburg, maar het verzilveren ervan gaat niet vanzelf Limburg wil toegroeien naar een energieneutrale provincie. De kansen voor een energietransitie zijn aanzienlijk. Het verzilveren ervan gaat echter niet vanzelf.

› Lees verder

SP geschokt door nieuwe onthullingen uitbuiting bij bouw A2-tunnel

16-05-2015De SP in Limburg is geschokt door nieuwe onthullingen over uitbuiting van buitenlandse werknemers bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de provincie onderzoekt of er stappen te ondernemen
zijn tegen het bouwconsortium Avenue2.

› Lees verder

Pagina's