SP Limburg

SP wil snel grootschalige aanpak verwijdering asbest

21-01-2015De SP in de provincie Limburg komt met een grootschalig plan voor een snelle en grondige aanpak van de verwijdering van asbestdaken in de provincie Limburg. In het Rijksbesluit ‘Asbestverwijdering’ is de afspraak gemaakt dat vanaf 1 januari 2024 asbest daken in Nederland verboden zijn. Dit verbod geldt dan niet alleen voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden maar ook voor particulieren. Het plan van de SP richt zich op drie hoofddoelen: verwijdering van asbest, het verduurzamen van deze daken en een regeling voor het plaatsen van zonnepanelen voor energie- of warmteopwekking.

› Lees verder

SP wil onderzoek naar verkeersveiligheid A2 en A73

20-01-2015De SP Statenfractie wil dat de provincie op korte termijn onderzoek doet naar de verkeersveiligheid op de A2 en de A73. Aanleiding is de enorme verkeerschaos op donderdag 14 januari. “Ogenschijnlijk is er toename van het aantal ongevallen met vrachtverkeer, waardoor niet alleen slachtoffers zijn te betreuren, maar ook het verkeer in grote delen van Limburg wordt lamgelegd. Ondanks een goede wegverbinding blijft Limburg kwetsbaar op dat gebied. Het belang van goed openbaar vervoer per spoor, waarmee heel Limburg bereikbaar is, wordt daarmee weer eens benadrukt. In de ogen van de SP moet het onderzoek leiden tot verbetering van de veiligheid, doorstroom en de mobiliteit van de Limburgers”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo.

› Lees verder

SP: 'Tour de France naar Limburg halen mag niks kosten'

Foto: Jan Dijkstra
16-01-2015(Bron: 1Limburg) Er mag geen gemeenschapsgeld worden uitgegeven aan het naar Limburg halen van een etappe van de Tour de France› Lees verder

SP neemt stelling tegen radicale PVV

12-12-2014Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 12 december riep SP fractievoorzitter Daan Prevoo de Limburgse PVV voorman Michael Heemels ter verantwoording over zijn uitlatingen over uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het debat was ruim van tevoren aangekondigd…maar helaas, Michael Heemels verscheen niet om te antwoorden. De Raad van Europa concludeerde dat Nederland de rechten van de mens schendt door geen bed, bad en brood te bieden. De SP is van mening dat iedereen hier recht op heeft, ook uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen en op straat leven.

› Lees verder

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

14-11-2014Provinciale Staten in Limburg stemden vandaag in meerderheid in met een voorstel van de SP om de gemeenten te steunen bij de uitvoering van haar nieuwe taken. Tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’ op 14 november 2014 deed de SP het voorstel om gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en de uitvoering van de WMO.

› Lees verder

Daan Prevoo: 'vrijwilligers verdringen professionals'

Foto: Marleen van Rijnsbergen
06-11-2014(Bron: L1) Tientallen thuiszorg-medewerkers hebben maandavond actie gevoerd in Geleen.

› Lees verder

Daan Prevoo lijsttrekker SP Limburg

01-11-2014Daan Prevoo uit Sittard-Geleen is de nieuwe lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen Limburg in maart 2015. Tijdens de regioconferentie van SP Limburg, zaterdag 1 november 2014, werd de fractievoorzitter van de huidige SP Statenfractie unaniem door de leden van de Limburgse afdelingen gekozen. Met Prevoo aan het hoofd van een sterke en vernieuwde lijst is de SP ervan overtuigd een goede verkiezingsuitslag te behalen.

› Lees verder

Statenfractie SP wil subsidie Kerkrade opschorten

30-10-2014(Bron: 1Limburg) De Statenfractie van de SP gaat vragen stellen over de provinciale subsidie voor het Centrumplan in Kerkrade. De fractie wil dat die wordt opgeschort vanwege de rol van projectontwikkelaar Piet van Pol in dat plan. Van Pol wordt vervolgd in de corruptiezaak rond Jos van Rey. De SP wil weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke veroordeling voordat het bedrag van 4,5 miljoen wordt uitgekeerd. De SP stelt de kwestie vrijdag aan de orde in het Limburgs Parlement.

› Lees verder

Vragen over betrokkenheid Van Pol bij provinciale projecten

28-10-2014De SP in Limburg heeft het provinciebestuur gevraagd naar de betrokkenheid van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Van Pol bij provinciale projecten. Ook wil de partij weten of de provincie de toegezegde financiële steun aan de gemeente Kerkrade van in totaal 18,5 miljoen euro wil aanhouden, in afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak.

› Lees verder

SP eist bonus directeur L1 terug

16-10-2014De SP in provinciale Staten eist opheldering over de bonusuitkering aan de directeur van L1. Uit een gepubliceerd onderzoek van De Volkskrant bleek dat de directeur naast een riant salaris een bonus van 26.000 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Hierdoor bedraagt het salaris dat de directeur afgelopen jaar heeft ontvangen maar liefst 191.000 euro. Daar bovenop ontving deze nog een slordige 25.000 euro aan pensioenbijdrage.

› Lees verder

Pagina's