SP Limburg

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

07-10-2015Op 12 januari ondertekenden de provincie Limburg, gemeente Maasgouw en stichting Daelzicht de samenwerkingsovereenkomst belevenispark Daelzicht te Heel. In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat er binnen 12 maanden een business case zou liggen. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, maar de business case is nog steeds niet opgeleverd door stichting Daelzicht. In de tussentijd groeit de weerstand in de samenleving tegen dit belevenispark op de locatie Daelzicht in Heel. Dit blijkt naar aanleiding van het artikel “Protestgroep tegen belevenispark krijgt veel steun” in Dagblad de Limburger op 24 september jongstleden. Reden voor de SP om kritische vragen te stellen. 

› Lees verder

Discussieavond in Venlo: TTIP bedreiging of uitkomst?

02-10-2015Wie bepaalt wat u gaat eten? Liggen er binnenkort chloorkippen op uw bord? Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica? Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat multinationals bijvoorbeeld Nederland aanklagen over onze eigen handelswetgeving via commerciële rechtbanken in Washington. Willen we dat of kunnen we hier nog iets aan veranderen? Om hier antwoord op te krijgen vindt aanstaande maandag 5 oktober in Venlo een informatie- en discussieavond plaats over TTIP.

› Lees verder

1Limburg: Provincie wil einde aan pettenprobleem Kledingbank

28-09-2015De provincie wil dat de Kledingbank Limburg een einde maakt aan de 'dubbele pet' in het bestuur van de stichting. Deputé Marleen van Rijnsbergen noemt het "onwenselijk" dat de eigenaar van de loods die de Kledingbank in Maasbracht huurt, ook in het dagelijks bestuur zit.

› Lees verder

1Limburg: Forse kritiek op salaris top Bank Nederlandse Gemeenten

28-09-2015Statenlid Bianca Evers uitte forse kritiek op het salaris in de top van de Bank Nederlandse Gemeenten: 'Het salaris van 653.000 euro voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van de BNG is belachelijk.'

› Lees verder

PVV doet helemaal niets tegen radicalisering

18-09-2015Op verzoek van de PVV debatteerde de Statencommissie Cultuur en Samenleving afgelopen vrijdag over het thema radicalisering. Als SP delen wij de zorgen van PVV met betrekking tot de toename van radicalisering in Limburg. Dit is zeker niet iets waarvoor we onze ogen moeten sluiten en waar we continu over moeten blijven praten. De SP in Limburg heeft dit thema de afgelopen tijd consequent kritisch gevolgd. Daarnaast is het als actiepunt opgenomen in het coalitieprogramma. Wanneer je bekijkt wat de PVV in Limburg concreet heeft gedaan om radicalisering te voorkomen kom je maar tot een conclusie: helemaal niets. 

› Lees verder

SP stelt vragen over niet betaalde medewerkers A2

11-09-2015Afgelopen week verscheen een artikel in Dagblad de Limburger met de kop ‘Onderaannemer Rimec betaalt nog niets na. Buitenlandse arbeiders Maastrichtse A2-tunnel wachten nog steeds op geld’. De SP vindt dit onbestaanbaar en stelt vragen over de mogelijke aansprakelijkheid van de provincie Limburg.  

› Lees verder

Miljoeneninvestering om watertekorten tegen te gaan

07-09-2015Er wordt de komende jaren een reeks van maatregelen genomen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende schoon oppervlakte- en grondwater beschikbaar blijft.

  

De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben daarover een overeenkomst getekend met Minister Melanie Schultz van Haegen met de naam Deltaplan Hoge Zandgronden. Ook onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven en landbouworganisaties uit de twee provincies doen mee.

› Lees verder

Mogelijk extra geld voor subsidieregeling duurzame energie

31-08-2015Het provinciebestuur probeert extra geld te vinden voor de subsidieregeling duurzame energie voor scholen, verenigingen, gemeenschapshuizen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

De 1,4 miljoen euro die was uitgetrokken is al sinds eind mei op, terwijl de regeling officieel tot 1 september loopt.

Succesvol
Volgens SP-gedeputeerde Daan Prevoo blijkt daaruit dat de subsidieregeling voor energiebesparing en het gebruik van duurzame energie "zeer succesvol is gebleken".

› Lees verder

Bestuur Kledingbank Limburg is bij gedeputeerde ontboden

28-08-2015Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP) heeft het dagelijks bestuur van de Kledingbank Limburg ontboden.

Ze wil horen of de onderling ruziënde bestuursleden de organisatie nog wel in de hand hebben en in hoeverre de continuïteit van de kledingbank gevaar loopt. De deputé is bezorgd over het al maanden slepende conflict tussen het dagelijks bestuur, de directeur en twee leden van het algemeen bestuur.

› Lees verder

Vragen SP over provinciesteun helikoptervluchten RTL

24-08-2015De statenfractie van de SP heeft vragen over de helikoptervluchtjes waarmee televisiezender RTL bekende Nederlanders invliegt voor het in Valkenburg opgenomen programma RTL Breakfast Club.

De afstand Hilversum - Valkenburg is wat RTL betreft zo groot, dat deze voor de gasten van het ontbijtprogramma alleen per helikopter te overbruggen is. De provincie steekt 2 ton in RTL Breakfast Club in de hoop het toerisme naar Limburg aan te jagen.

› Lees verder

Pagina's