SP Limburg

Vragen SP over provinciesteun helikoptervluchten RTL

24-08-2015De statenfractie van de SP heeft vragen over de helikoptervluchtjes waarmee televisiezender RTL bekende Nederlanders invliegt voor het in Valkenburg opgenomen programma RTL Breakfast Club.

De afstand Hilversum - Valkenburg is wat RTL betreft zo groot, dat deze voor de gasten van het ontbijtprogramma alleen per helikopter te overbruggen is. De provincie steekt 2 ton in RTL Breakfast Club in de hoop het toerisme naar Limburg aan te jagen.

› Lees verder

Voorjaarsnota 2015

10-07-2015De Voorjaarsnota 2015 is de eerste invulling van het coalitieakkoord 2015-2019. Het is de bedoeling dat we hiermee inzicht krijgen in hoe en wanneer het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat waarmaken. Bij een aantal zaken wordt al concrete uitwerking genoemd. Andere zaken vragen wat meer tijd en krijgen hun uitwerking later dit jaar, of in 2016. In veel gevallen wordt duidelijk welke richting het college op wil gaan.

› Lees verder

SP blij met project Gezonde Basisschool

10-07-2015De SP is blij met het project ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’. Bij dit project komen onderwijs, beweging en gezonde voeding samen.

› Lees verder

'Maak declaraties gedeputeerden volledig inzichtelijk'

09-07-2015De declaraties van gedeputeerden moeten weer volledig inzichtelijk worden. Dat staat in een motie van de SP die vrijdag wordt ingediend in het Limburgs Parlement.

› Lees verder

Declaraties moeten transparant zijn

01-07-2015In een artikel in Dagblad de Limburger van 1 juli wordt ingegaan op de declaratieregels voor bestuurders van de provincie. Daarin staat dat de provincie voortaan declaraties censureert uit angst voor nieuwe affaires. Het gaat hierbij om een aanpassing van de regels die nog door het vorige college is gedaan, na de affaire rondom Mark Verheijen. De SP is hierover altijd heel helder geweest. Declaraties moeten transparant zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de bestuurders zich aan de regels houden. Daarnaast vindt de SP dat bestuurders zich sober moeten opstellen als ze gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Het gaat immers om publiek geld en daarmee moet zuinig worden omgegaan.

› Lees verder

SP wil ingrijpen bij jeugdzorg

29-06-2015De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie actief moet ingrijpen bij gemeenten waar het mis gaat met de opvang van kinderen met psychische problemen.

De coalitiepartij reageert in schriftelijke vragen op een onderzoek van de GGZ Nederland. Volgens dat onderzoek moeten dergelijke kinderen steeds langer wachten op hulp.
Van de instellingen die psychische hulp bieden aan kinderen heeft 20 procent langere wachtlijsten dan vorig jaar. En de verwachting is dat die nog verder groeit, aldus het onderzoek.

› Lees verder

Traffic Informers blijven bestaan

29-06-2015Het project waarbij voor het leven getekende verkeersslachtoffers hun verhaal vertellen aan middelbare scholieren, is gered en blijft bestaan.

› Lees verder

Traffic Informers behouden voor Limburg

21-06-2015Het project Traffic Informers blijft behouden voor Limburg. Voor dit project vertellen verkeersslachtoffers, die voor hun leven zijn getekend, hun verhaal aan scholieren. In het afgelopen maart verschenen evaluatierapport van het verkeersveiligheidsproject stond vermeld dat Gedeputeerde Staten er mee wilde stoppen na 2015. Dit ondanks dat het project juist ontzettend succesvol is. Reden voor Statenlid Bianca Evers om namens de SP samen met de VVD in de Statenvergadering van 19 juni een motie in te dienen voor behoud van het project. Deze kreeg de volledige steun van Provinciale Staten.

› Lees verder

OV-concessie Limburg: Marktwerking heeft gefaald

19-06-2015De Limburgse OV-concessie is uitgelopen op een drama. Abellio ging via de NS en een corrupte voormalig bestuurder van Veolia alle perken te buiten om verzekerd te zijn van een opdracht ter waarde van miljoenen euro’s. Juristen gaan er nu met de buit vandoor, de reizigers hebben het nakijken. De marktwerking in het openbaar vervoer heeft gefaald.

› Lees verder

Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijnwaterschade

18-06-2015De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee miljoen euro gaat beheren. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

› Lees verder

Pagina's