SP Limburg

SP eist bonus directeur L1 terug

16-10-2014De SP in provinciale Staten eist opheldering over de bonusuitkering aan de directeur van L1. Uit een gepubliceerd onderzoek van De Volkskrant bleek dat de directeur naast een riant salaris een bonus van 26.000 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Hierdoor bedraagt het salaris dat de directeur afgelopen jaar heeft ontvangen maar liefst 191.000 euro. Daar bovenop ontving deze nog een slordige 25.000 euro aan pensioenbijdrage.

› Lees verder

SP wil één media-campus voor Limburg in Sittard-Geleen

18-09-2014De SP in Provinciale Staten Limburg wil dat het door de SP geïnitieerde mediafonds wordt ingezet voor een centraal mediacentrum voor heel Limburg. De meest voor de hand liggende plek om dit te realiseren is volgens de SP in Sittard-Geleen. PvdA-Gedeputeerde van Dijk worstelt met een plan om provinciaal vijf centra in te richten om lokaal en regionaal nieuws te vergaren en partijen te laten samenwerken.

› Lees verder

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN AEGON

13-09-2014De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse Statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

› Lees verder

SP: 'Bosbeheer in handen gemeenten laten'

10-09-2014(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement is verbaasd dat de provincie heeft gekozen voor een particulier bedrijf om 250 hectare bos te beheren. In schriftelijke vragen vraagt de partij om opheldering.

De SP vindt dat de provincie zoveel mogelijk moet samenwerken met gemeenten die over een sociaal werkbedrijf met groenafdelingen beschikken. Want zo kunnen zoveel mogelijk banen worden behouden of nieuwe gecreëerd, aldus de oppositiepartij.

› Lees verder

SP: 'goede, onafhankelijke journalistiek Limburg verzekerd'

22-06-2014(Bron: L1) "Dit is een goede deal. De rol van goede, onafhankelijke journalistiek in onze samenleving is er veilig mee gesteld." Dat zegt fractievoorzitter Daan Prevoo van de SP in het Limburgs Parlement naar aanleiding van de media-deal die zijn partij heeft gesloten met het provinciebestuur.

› Lees verder

Voorjaarsnota 2014: “waar blijven de resultaten?”

20-06-2014Vandaag voerden Provinciale Staten debat over de Voorjaarsnota, een tussentijds overzicht van de lopende plannen van de begroting van het vorige jaar. De SP zette tijdens de behandeling in op concrete resultaten. Het mag wat de SP betreft niet zo zijn dat er voor vele miljoenen euro’s aan beleid wordt gemaakt, maar dat de resultaten daarvan niet meetbaar zijn. Toch moet de SP-fractie keer op keer de grootste moeite doen om cijfers over bijvoorbeeld gerealiseerde werkgelegenheid boven tafel te krijgen.

› Lees verder

SP bepleit oprichting provinciaal mediafonds voor steun MGL

14-06-2014Naar aanleiding van het afketsen van een provinciale garantstelling voor de overname van Media Groep Limburg (MGL) door de Belgische Uitgever Concentra, wil de Statenfractie van de SP de helpende hand reiken aan gedeputeerde Koopmans (CDA) en Van Dijk (PvdA). Om te voorkomen dat de belangrijkste onafhankelijke media in Limburg zoals de Limburgse dagbladen, publieke omroep L1 en lokale omroepen, ten prooi vallen aan commerciële belangen stelt de SP voor een Provinciaal Mediafonds op te richten. Dit fonds zou een oplossing kunnen bieden om een meerderheid te vinden voor provinciale steun bij de overname.

› Lees verder

SP wil tussentijdse controle op provinciale graaiersregeling

12-06-2014De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie een tussentijdse controle uitvoert op het salaris en ontslagvergoedingen van bestuurders bij organisaties die door de provincie worden gesubsidieerd. Aanleiding hiervoor is de salarisverhoging van enkele bestuurders van de Zorggroep, die ondanks ingrijpende bezuinigingen en vele ontslagen bij de zorgorganisatie toch deze salarisverhoging kregen. De SP heeft het provinciebestuur per brief opgeroepen om een tussentijdse controle uit te voeren en Provinciale Staten hierover te informeren. De SP wijst daarbij op het feit dat publieke en semi-publieke instellingen verplicht zijn salarisgegevens en ontslagvergoedingen openbaar te maken.

› Lees verder

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2015

02-06-2014De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen Limburg van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Limburg kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2014 melden bij de kandidatencommissie. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling schriftelijk duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen naar limburg@sp.nl ter attentie van de Kandidatencommissie Provincie Limburg.

› Lees verder

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

19-05-2014De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

› Lees verder

Pagina's