SP Limburg

SP neemt stelling tegen radicale PVV

12-12-2014Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 12 december riep SP fractievoorzitter Daan Prevoo de Limburgse PVV voorman Michael Heemels ter verantwoording over zijn uitlatingen over uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het debat was ruim van tevoren aangekondigd…maar helaas, Michael Heemels verscheen niet om te antwoorden. De Raad van Europa concludeerde dat Nederland de rechten van de mens schendt door geen bed, bad en brood te bieden. De SP is van mening dat iedereen hier recht op heeft, ook uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen en op straat leven.

› Lees verder

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

14-11-2014Provinciale Staten in Limburg stemden vandaag in meerderheid in met een voorstel van de SP om de gemeenten te steunen bij de uitvoering van haar nieuwe taken. Tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’ op 14 november 2014 deed de SP het voorstel om gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en de uitvoering van de WMO.

› Lees verder

Daan Prevoo: 'vrijwilligers verdringen professionals'

06-11-2014(Bron: L1) Tientallen thuiszorg-medewerkers hebben maandavond actie gevoerd in Geleen. Ze demonstreerden bij een gemeentelijke commissievergadering over de zorg. Het actiecomité ‘Wijzijndethuiszorgindewestelijkemijnstreek’ wil dat de gemeente bij de aanbesteding meer op kwaliteit en minder op geld let.

› Lees verder

Daan Prevoo lijsttrekker SP Limburg

01-11-2014Daan Prevoo uit Sittard-Geleen is de nieuwe lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen Limburg in maart 2015. Tijdens de regioconferentie van SP Limburg, zaterdag 1 november 2014, werd de fractievoorzitter van de huidige SP Statenfractie unaniem door de leden van de Limburgse afdelingen gekozen. Met Prevoo aan het hoofd van een sterke en vernieuwde lijst is de SP ervan overtuigd een goede verkiezingsuitslag te behalen.

› Lees verder

Statenfractie SP wil subsidie Kerkrade opschorten

30-10-2014(Bron: 1Limburg) De Statenfractie van de SP gaat vragen stellen over de provinciale subsidie voor het Centrumplan in Kerkrade. De fractie wil dat die wordt opgeschort vanwege de rol van projectontwikkelaar Piet van Pol in dat plan. Van Pol wordt vervolgd in de corruptiezaak rond Jos van Rey. De SP wil weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke veroordeling voordat het bedrag van 4,5 miljoen wordt uitgekeerd. De SP stelt de kwestie vrijdag aan de orde in het Limburgs Parlement.

› Lees verder

Vragen over betrokkenheid Van Pol bij provinciale projecten

28-10-2014De SP in Limburg heeft het provinciebestuur gevraagd naar de betrokkenheid van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Van Pol bij provinciale projecten. Ook wil de partij weten of de provincie de toegezegde financiële steun aan de gemeente Kerkrade van in totaal 18,5 miljoen euro wil aanhouden, in afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak.

› Lees verder

SP eist bonus directeur L1 terug

16-10-2014De SP in provinciale Staten eist opheldering over de bonusuitkering aan de directeur van L1. Uit een gepubliceerd onderzoek van De Volkskrant bleek dat de directeur naast een riant salaris een bonus van 26.000 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Hierdoor bedraagt het salaris dat de directeur afgelopen jaar heeft ontvangen maar liefst 191.000 euro. Daar bovenop ontving deze nog een slordige 25.000 euro aan pensioenbijdrage.

› Lees verder

SP wil één media-campus voor Limburg in Sittard-Geleen

18-09-2014De SP in Provinciale Staten Limburg wil dat het door de SP geïnitieerde mediafonds wordt ingezet voor een centraal mediacentrum voor heel Limburg. De meest voor de hand liggende plek om dit te realiseren is volgens de SP in Sittard-Geleen. PvdA-Gedeputeerde van Dijk worstelt met een plan om provinciaal vijf centra in te richten om lokaal en regionaal nieuws te vergaren en partijen te laten samenwerken.

› Lees verder

Oud-mijnwerkers in verzet tegen overdracht van hun pensioenen aan Aegon

13-09-2014De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse Statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

› Lees verder

SP: 'Bosbeheer in handen gemeenten laten'

10-09-2014(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement is verbaasd dat de provincie heeft gekozen voor een particulier bedrijf om 250 hectare bos te beheren. In schriftelijke vragen vraagt de partij om opheldering.

De SP vindt dat de provincie zoveel mogelijk moet samenwerken met gemeenten die over een sociaal werkbedrijf met groenafdelingen beschikken. Want zo kunnen zoveel mogelijk banen worden behouden of nieuwe gecreëerd, aldus de oppositiepartij.

› Lees verder

Pagina's