h

Tom Baars

06 - 30 04 92 18

Lid Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt onderwerpen op het gebied van landbouw, natuurbeleid, ruimtelijke ordening.

Lid Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt onder meer de provinciale wegen, het openbaar vervoer, de waterveiligheid, energie en duurzaamheid.

U bent hier