h

Peter Visser

043-4592007

Peter is geboren in Maastricht, maar woont al 40 jaar in Schin op Geul waar hij samen met partner Wilma een bed and breakfast en ecotuin op de Keutenberg heeft. Peter studeerde agogische vakken en was jarenlang docent in dit vak. Hij begreep op zijn 18e dat de maatschappelijke waarheid vaak anders was dan dat hem werd voorgeschoteld en werd politiek actief. In 2007 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Valkenburg en een jaar later in Provinciale Staten. Zijn specialisme is ecologie: 'Als de plek waar je leeft al niet goed is dan kan de rest ook niet veel worden.' Peter nam succesvolle initiatieven voor duurzame energie en energiebesparing en voor behoud van de natuur, zoals bij Roermond en Kerkrade.

Lid werkgroep Energienetwerken

Plaatsvervangend lid Algemene Vergadering IPO Deze bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: twee Statenleden per provincie.AV IPO

Lid Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt onder meer de provinciale wegen, het openbaar vervoer, de waterveiligheid, energie en duurzaamheid.

Lid Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt onderwerpen op het gebied van landbouw, natuurbeleid, ruimtelijke ordening.

U bent hier