h

Marc van Caldenberg

06 - 51986380

Lid Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur behandelt onder andere financiën, economie, logistiek, kennis-as en campussen, interbestuurlijk toezicht, recreatie en toerisme, en internationalisering.

Lid Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek verricht in opdracht van Provinciale Staten en op eigen initiatief onderzoek of vooronderzoek

Lid Programmaraad adviseert de Zuidelijke Rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma. Ook is ze klankbord voor het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer. De Programmaraad bestaat uit zes leden van Provinciale Staten: drie leden van de Provincie Limburg en drie leden van de Provincie Noord-Brabant.

U bent hier